Актуално за частни лица

От 30 ноември 2012 стартира нова група за личностно развитие и общуване с емпатия – От спокоен със себе си към в хармония с другите.

За по-подробна информация и записвания посетете актуално →