Тренинги

Начало → Работа с фирми → Услуги → Тренинг за презентационни умения

5. Тренинг за презентационни умения

Работи се върху:

  • Изграждане на нагласи за “успешната презентазия” като
    – общуване, “танц” с аудиторията, а не монолог
    – лично значимо събитие, а не предаване на информация
    – мотиватор за действие на аудиторията
    – шанс за бързо постигане на поставените цели
    – проверка за увереното поведение на презентатора
  • Умения за справяне със “сценичната треска”
  • Умения за използване на “логически конструкти” при предаване на ключови понятия в съдържанието.
  • Умения за “четене” на аудиторията.
  • Вербални и невербални умения за задържане на аудиторията.
  • Умения за справяне с трудни ситуации и неудобни въпроси.

Запитване