Актуално

Начало → Актуално

За фирми

Психологически програми за фирми

От 30 ноември 2012 стартират следните психологически програми за фирми:

 1. Програма за мениджъри — Емпатиен мениджмънт
 2. Програма за лични асистенти — Аз съм ти
 3. Програма за търговци — Клиентоцентриран подход
 4. Програма за консултанти — Общуването, което продава
 5. Програма за управление на стреса

 

Моля, посетете съответните страници на програмите за подробности и записване.


За частни лица

Личностно развитие и общуване с емпатия

От 30 ноември 2012 стартира нова група за личностно развитие и общуване с емпатия – От спокоен със себе си към в хармония с другите.

В условие на конфиденциалност и емоционална защитеност, по време на нашите срещи, използвайки метода на обучение чрез преживяване, ще работим върху:

 • способността да разкриваме и самоутвърждаваме себе си в групата;
 • да изразяваме своите емоции и осъзнаем тяхното влияние върху другите;
 • да развиваме силно и положително чувство за собствена значимост;
 • да общуваме емпатийно, вглеждайки се в другия и света през неговите очи;
 • да подаваме обратна връзка без оценки или санкции;
 • да участваме с нагласа „Аз печеля – Ти печелиш“ в човешките взаимодействия като фокусираме съзнанието си върху позитивите в нас и другите.

Не очаквайте лекции, мъдри поучения или рецепти.

Ще споделяме, ще играем, ще помечтаем и разбира се… ще се забавляваме.

В атмосфера на емоционална защитеност, доверие и откритост, ще бъдат използвани различни методи на съвременната психология – визуализация, свободни асоциации, ролеви игри, тестове, упражнения, дейности и задачи, подпомагащи себепознанието и обръщането към себе си и другите.

Групата е затворена, т.е. хората, които в началото стартират е добре да завършат заедно обучението. Включването в последствие на нови хора е ощетяващо поведение както за тях, така и за другите в групата.

Оптимална големина на групата – от 8 до 12 участника.

Изискване към участниците

Преди включване в програмата се провежда интервю с всеки участник. Участникът трябва да има готовност за експериментиране и обучение и да приема групово-динамичния инструментариум. Принципът на конфиденциалността е задължителен за всеки участник.

Времетраене

В продължение на 1 година – всяка седмица по 3 часа, в ден определен от участниците в групата.

Записване