Психологическо обслужване

Начало → Работа с фирми → Услуги → Brainstorming

в) Brainstorming

Брейнстормингът е метод за творческо решаване на различни по своя характер задачи и проблеми. Той е сравнително лесен за реализиране и спокойно може да се води от член на мениджърския екип или друго служебно лице.

Какви са предимствата водещите брейнсторминга психолози да са от външна организация?

  • Външният водещ благоприятства създаването на атмосфера на откритост и доверие, необходимо условие за освобождаване на творческия потенциал, тъй като е неутрален, независим, по отношение на различни формални и неформални, вътрешногрупови и междугрупови фирмени взаимоотношения. Техен проводник, съзнателно или несъзнателно, може да стане “вътрешния” водещ в резултат на което атмосферата се заразява с доза напрежение, възпрепятстващо творческата изява на участниците.
  • Професионализмът на водещите повлиява възприемането на “брейнсторминга” като нещо ново, по-различно от познатите работни срещи, което е стимул за креативност и творчество на мисленето.
  • Участието на мъж и жена в нашия екип създава усещане за защитеност и изява на половите различия, което е още един фактор за освобождаване на творческия потенциал на участниците.

Запитване