Директен маркетинг

Начало → Работа с фирми → Препъни камъните в дейността на наши клиенти → Директен маркетинг

Нашето виждане е, че ДМ и в частност ММ са начин на живот, философия за света и човека в него. Неговият успех е свързан не толкова с твърдите търговски умения за продаване, а с общуването, което продава, танца между двама. Ако малко само объркаме такта и той се проваля. Деликатност, финес и мяра…. За да бъдат постигнати в нашите търговци, тръгваме от осъзнаване на личните моменти свързани с удоволствието, което изпитват по време на взаимодействието с клиента. Защото удоволствието от самия процес на дейност е основният самомотиватор, силата, която колкото повече експлоатираме, толкова повече се умножава. Комуникативната компетентност ние разглеждаме като познанието за себе си, другия и продукта, позитивното отношение към тях и правилния подход. Представени под формата на “Формула за трите златни П-та”, те присъстват иманентно в нашите тренинги. Емоционален акцент поставяме върху стратегията на взаимната печалба като единствено успешна в този бранш. Предварително се ангажираме с личностните предпоставки за ефективно общуване. Даваме възможност на участниците в тренинга да се огледат в автентичната обратна връзка, която им дават другите в групата, в резултатите от доказали своята надеждност професионални тестове и в персоналната обратна връзка, която всеки един от участниците получава от нас в края на тренинга . Опитът ни показва, че тези консултации са желани и полезни за бъдещото професионално развитие и реализация на дистрибутора/консултанта.

Тренирането на емпатията – способността да разбереш другия като видиш него и света през неговите очи, е център, около който се формират както вербалните, така и невербалните умения за комуникация. Включването на филмов материал, документиращ участието в ролевите игри, предизвиква оживен интерес и спомага за “чуваемостта” и затвърждаването на обратната връзка, която идва от групата и водещите.

Емпатия тренингите способстват за развитието на сензитивността на дистрибутора/консултанта към вербалните и невербалните сигнали, които идват от клиента. Едно от основните умения, които участниците усвояват в нашите тренинги е създаването на усещане за сходство, което печели доверието на клиента.

Изцяло бутиков е нашият тренинг за общуване с продуктите. Личната проекция и влюбеността в продукта се превръща в мощна мотивираща сила при тяхното последващо предлагане на клиентите. Влюбеният в продукта дистрибутор заразява с вдъхновение, а влюбеният във взаимодействията е двойно по-убедителен – както за обръщането на клиента към продукта, така и за евентуалното му спечелване за дистрибуторска дейност. Когато мотивираме за определен вид дистрибуторска дейност, ние насочваме вниманието на потенциалните дистрибутори към удоволствията, които дейността може да им достави благодарение на възможността да реализират в нея своите силни страни.