Хотели и ресторанти

Начало → Работа с фирми → Препъни камъните в дейността на наши клиенти → Хотели и ресторанти

Дейността на хотелиера и ресторантьора е най-тясно свързана с умението да съпреживяват потребностите и състоянията на клиента. Често обаче за някои от служителите това е само вид преиграване, а за други е трудно поради умора, пресищане от еднообразието на работата или влиянието на някои личностни особености. В това отношение (ако не се реагира още по време на подбора) е възможно под формата на психо-динамични тренинги, да се работи за изчистването на натрупаното напрежение, на “пресищането от хората” и да се поддържа и развива една базисна, позитивна нагласа към клиента, в която съпреживяването на неговите удоволствия да заема централно място.

Усмивката “бижу” и недискретното, натрапващо се или сервилно поведение предизвикват у клиента по-скоро дисконфорт – усещане за фалш и манипулация, и едно особено притеснение, идващо от усещането за навлизане в личното им пространство.

В нашите тренинги, които протичат в атмосфера на доверие и откритост, участниците успяват да се обърнат към хубавата част от себе си и другите и да осъзнаят, че позитивното мислене е изворът на автентичната усмивка по време на работа. Специално място в тренинга отделяме на развитието на емпатията – способността да видиш другия и света през неговите очи, да уловиш точната мяра на другия, степента на близост или отдалеченост, до която клиентът те допуска. Тренираме сензитивността – умението да се чете невербалния език на клиента чрез неговата мимика, поза, жест, интонация на гласа и др.

Позитивизирането на взаимодействията мениджър – персонал – клиент изисква да се работи и с мениджърския екип, чието общуване с персонала е еталонно и определящо за атмосферата в работния екип. Тя много бързо рефлектира върху настроението на служителя, а оттам и върху последващото му взаимодействие с клиента.

Взаимодействието готвач – сервитьор, като че ли е потенциално заредено с конфликт. Кой е по-важен? Кой е по-облагодетелстван? Кой печели повече? Въпроси, които в един тренинг за работа в екип могат да намерят своите базирани на принципа на взаимната печалба отговори.

Много често личните проблеми или междуличностните напрежения с колегата или шефа парализират лицето така, че става трудно дори усмивката “бижу” да пробие хоризонта.

Имайки предвид психичното натоварване на хората от този бранш, които професионално са поели отговорността да бъдат винаги в добро настроение, благоразположени и съпреживяващи моментните състояния и удоволствия на своите клиенти, смятаме, че абонирането на служителите за персонални психологически консултации, сериозно ще повиши тяхната ефективност. Човекът не е робот и не трябва да забравяме това.

Персоналните консултации с психолог, особено за мениджърите са практика, отдавна доказала своята полезност по света.