Работа с частни лица

Начало → Работа с частни лица

Услуги за частни лица

Защо да се свържете с нас?

 • Вие сте човек, който иска повече от себе си?!
 • Искате да използвате по-добре собствените си ресурси?!
 • Искате да изградите по-истински и по-хармонични взаимоотношения със своите близки и приятели?!
 • Търсите път как да стане това?

Ние сме Мариола и Владо, психолози с дългогодишен опит в работата с личността и човешките взаимоотношения и Ви предлагаме нашата помощ.

Отговорите са във вас самите. Ние ще ви помогнем да стигнете до правилните за вас решения и пътят за тяхното реализиране да бъде по-бърз и по-лек.

Решението е вътре във вас, плод на целия ваш живот, на вашето минало, настояще, на вашата същност.

Ние ще ви помогнем да стигнете до него, да го осъзнаете, по-ярко да го видите, по-ясно да очертаете границите му, да усетите правотата си, с повече сили да се сдобиете, за да го реализирате, по-бързо и по-леко да вървите по пътя, който води към вас и нагоре.

Нашите професионални възгледи и опорни точки

Последователи сме на хуманистичната психология. Приемаме човека като здрава, креативна личност, в основата на която лежи потребността от самоактуализация – развитие и реализация на вътрешния потенциал. Вярваме, че човекът по природа е добър. Смятаме, че дори и несъзнаваното, което дълбоко повлиява и формира отделния човек, в основата си не е нищо опасно и лошо за индивида. Разглеждаме човека, не като реактивно същество, а като активен субект, способен на себеосъществяване, на самопознание и личностно израстване. Акцентът в нашата работа пада не толкова върху раннодетските преживявания, а върху трудностите и постиженията в професионалното и лично ежедневие на отделния човек в настоящия момент.

Предизвикателствата на днешния начин на живот – динамиката на времето, скоростта на промените, засилената конкурентност, невъзможността да подредим приоритетите си и да направим своя избор в затрупващата ни информационна лавина, промяната на семейните модели и начина на свързване между хората, често раждат напрежение и стрес, схематичност и отчужденост в общуването, което от много хора се преживява болезнено.

Емпатията – способността за дълбоко разбиране и приемане, съпричасност и топлота в общуването е основният инструмент за реализиране на силната потребност от човешка близост. Тя е необходимо условие за изграждане на атмосфера на доверие и откритост, която катализира максималното свобождаване и развитие на човешкия потенциал.

Емпатията е не само основен метод в нашата работа. Дълбоко вярваме, че това е и единственият начин за разбиране, приемане и приобщаване както към собствената си идентичност и цялост, така и към другия и обществото, все още раздирано от противоречиви ценности и отчужденост.

Емпатията е наша философия и начин на живот.

В процеса на работа използваме еклектичен подход – съчетаваме различни инструменти на съвременната психология в зависимост от спецификата на проблема, състоянието и индивидуалността на клиента.

За да се справим с проблемите, независимо от какъв характер са те, се опираме на личния потенциал на човека. Отправна точка и крайна цел в нашата работа е реализацията и развитието на потенциала на индивида, партньорската двойка и семейството.

Кога и за какво можем да ви бъдем полезни

Лични проблеми

 • Нямате самочувствие
 • Трудно отстоявате собствена позиция
 • Често се чувствате отхвърлени и пренебрегнати
 • Трудно се презентирате
 • Потребността от одобрението на другите Ви уморява и обърква
 • Не довършвате нещата до край
 • Напоследък се чувствате напрагнати и апатични (нищо не върви както трябва)
 • Не можете да се справите с деструктивната критика на шефа
 • Трудно приемате „връхлитането“ на възрастта
 • Разпилявате се – трудно организирате времето си за важни за Вас задачи
 • Имате проблеми с обвързването
 • Страхувате се (срамувате се) от това, че сте различни
 • Трудно задържате интимен партньор
 • Изпитвате неудобство, притеснение от запознанството и общуването с другия пол
 • Не можете да се справяте съз загубата на близък за Вас човек – интимен партньор, съпруг и т.н
 • В непрекъснато напрежение сте – трудно се доверяте на другите
 • Имате страх от неуспех
 • Трудно вземате решение и поемате риск
 • На кръстопът сте за вземане на важно за Вас решение
 • Не се разбирате с шефа, с подчинените си
 • Трудно общувате в група
 • „Блокирате“ по време на изпит и други ситуации
 • Носите тайна, която Ви гнети
 • Трудно Ви е а да стигнете до близост в интимните и приятелски взаимоотношения
 • Раздразнителността и избухливостта вече Ви носят неприятности
 • Чувствате се сам и неразбран

Проблеми в партньорската двойка

 • Чувствате, че напоследък не сте „отворени“ към него/нея
 • Усещате дистинция, която Ви гнети, измъчва.
 • Той/тя сякаш се променя
 • Често се карате
 • Чувствате се сам/сама
 • Имате усещане, че той/тя не Ви разбира
 • Трудно Ви е да приемете някои негови/нейни навици
 • Сковава Ви чувство на ревност
 • Ревността на партньора Ви тревожи и и е повод за конфликти
 • Трудно Ви е да приемете неговото/нейно дете
 • Отново сте заедно, но миналото Ви връхлита и е основа за непрекъснати скандали
 • Чувствате се непрекъснато пренебрегнат/а и сякаш вече осъзнавате, че често това е неоснователно
 • Уморен/а и объркан/а сте от непрекъснатите изисквания и неудовлетвореност на Вашия партньор
 • Чувствате, че партньорът Ви изневерява и не знаете как да продължите
 • Напоследък имате затруднения със секса
 • Имате страх от обвързване, Вие или партньорът Ви и това повлиява върху връзката ви
 • Трудно Ви е да стигнете, Вие или партньорът Ви, до по-голяма близост
 • Между вас има напрежение… станали сте „алергични“ един към друг
 • Притеснявате се от разликата във възрастта
 • Все той/тя се налага
 • Гневните му/и изблици направо Ви плашат
 • Появилата се бременност нарушава взаимоотношенията Ви
 • Чувстате, че се обезличавате
 • Работохолизмът – Вашият или на партньора – носи все по-голямо напрежение във връзката
 • Трудно Ви е да вземете решение, дали да останете с него/нея или да го/я напуснете

Проблеми в семейството

Когато личните проблеми или проблемите във взаимоотношенията с отделните членове на семейството нарушават семейната атмосфера.

Всяка промяна в семейството – раждането на дете, израстването му, болест, нова работа, остаряване и т.н изисква промяна в начините на общуване и емоционално свързване между отделните членове на семейството, което често поражда проблеми и затруднения:

 • Напрежение в съпружеската двойка – изневяра, емоционална дистанция или „задушаване“, нарушена комуникация, липса на заедност в решаването на проблемите, неангажираност от страна на единия съпруг, липса на интимност и т.н
 • Родителско разминаване в принципите за възпитание на детето
 • Усещане на безпомощност в общуването с детето при липса на ангажираност в училище, агресивност или затвореност
 • Трудности в общуването с тинейджъра
 • Безпокойство по повод взаимоотношението между братя и сестри – агресивност, ревност, липса на общуване
 • Когато бременноста или бебето доведат до промени въз взаимоотношенията
 • Нарушаване на интимността, дистанция, ревност
 • Трудности в общуването по време на развод
 • Осиновяване на дете
 • Малко семейство – детето се отглежда само от майката или бащата
 • Голямо семейство – напрежение в общуването на различни поколения
 • Загуба на работа
 • Загуба на член на семейството
 • Когато децата напуснат дома

Свържете се с нас