Програми

Начало → Работа с фирми → Услуги → Програма за управление на стреса

5. Програма за управление на стреса

Целта на програмата е да се изградят умения за идентификация и управление на стреса в рамките на продуктивните за личния и професионален живот на човека граници.

 

Програмата включва работа на две нива:

 1. Изграждане на персонални умения за лична идентификация и управление на стреса.
 2. Изграждане на мениджърски умения за идентификация и управление на стреса на персонала и екипа.

Форми на работа:

 • Тренинг-семинар на големи групи- над 20 души
 • Психодинамичен тренинг на хора със завишено ниво на стрес – групи до 20 души
 • Индивидуални консултации на хора с твърде високо ниво на стрес

Инструментариум – матрица за управление на стреса. 50 упражнения, насочени към управление на стреса на физиологично, емоционално и поведенческо ниво, даващи възможност за обучение, развитие на мениджмънта, лична и професионална изява и консултиране. Конкретните упражнения за управление на стреса се подбират според потребностите на целевите групи.

Тестови методики за:

 • Диагностика на симптомите на стреса
 • Индивидуални източници на стрес
 • Оценка на баланса на стреса
 • Равнище на индивидуална тревожност
 • Диагностика на причините за работния стрес
 • Индивидуална предразположеност към стрес
 • Индивидуална предразположеност към гняв

Материали:

 • Джобен рецептурник за управление на стреса
 • Диск със запис на автогенен тренинг
 • Постери за работните места на персонала

Запитване