Тренинги

Начало → Работа с фирми → Услуги → Тренинг за развитие на екипни взаимодействия

8. Тренинг за развитие на екипни взаимодействия

Участниците:

  • Изследват своята реална и идеална представа за работата на екипа.
  • Осъзнават начина по който участват във взаимодействията.
  • Формират нагласа за взаимна печалба като основа на екипните взаимодействия.
  • Осъзнават някои вредни механизми на взаимодействие помежду си и изчистват натрупаните деструктивни противоречия.
  • Повишават взаимното разбиране и усещането за близост с другите членове на екипа, както и себевъзприемането си като част от едно работещо в единство цяло.
  • Приемат общи цели и правила за съвместна дейност.

Запитване