Тренинги

Начало → Работа с фирми → Услуги → Тренинг-семинар Емпатиен мениджмънт

12. Тренинг-семинар Емпатиен мениджмънт, фокусиран върху силните страни на персонала

Участниците се запознават с нов, алтернативен на традиционния мениджмънт подход за мотивиране на персонала, базиран върху мащабното изследване на Галъп, обхванало 200 000 мениджъри, три милиона служители и десет милиона клиенти. Изследването доказва, че мениджмънт фокусиран върху силните страни и приложен в организационното развитие, води до по-висока производителност и качество на труда, лоялност на служителите, емоционална ангажираност (постоянство на клиентите) и ниско текучество.

В тренинга се работи върху:

 • Осъзнаването на мотивационната сила на
  – удоволствието от самото осъществяване на дейността, а не толкова от резултата
  – реализирането на силните страни по време на работа, а не борбата със слабостите
  – емпатийния подход пред унифицирането на взаимодействието
  – отговорността на прекия ръководител да “ скрои” ролята на служителя въз основа на силните му страни
  – фокуса върху “ какво”, а не “как”
 • Осъзнаване на разликата между силни страни и талант
 • Класификация на силните страни и тяхното съотнасяне към различни видове професионални дейности
 • Начините за идентификация на силните страни
 • Практическите насоки на мениджърската работа по прилагане и развитие на емпатийния подход
 • Усвояване на метода Q12 за изследване на мотивационния потенциал на работното място и за оценяване работата на прекия мениджър

Имаме готовност за консултации и провеждане на тренинги в организациите на проявилите интерес и желание да приложат на практика емпатийния подход, фокусиран върху силните страни на персонала.

Запитване