Тренинги

Начало → Работа с фирми → Услуги → Тренинг вътрешна мотивация

1. Тренинг за формиране на вътрешна мотивация и повишаване на лоялността към фирмата

Работи се върху:

  • Позитивно отваряне на участниците към себе си, другите, бъдещето на фирмата и основната им дейност.
  • Осъзнаване на собствените потребности и интереси, които удовлетворяват чрез работата си.
  • Инвентаризация на силните страни.
  • Откриване на личните удоволствия от дейността.
  • Усвояване на ефективни начини за управление на собствения потенциал по пътя към успеха.
  • Поставят се основите на бъдеща самомотивация за ефективна работа .
  • Създаване на емоционална атмосфера, която сближава участниците и благоприятства техните по-нататъшни контакти.

Времетраене между 18 и 20 академични часа в рамките на 2 последователни дни.

Малка група от 8 до 12 човека.

Място на провеждане – офиса на Емпатия МВ или друго предпочитано от клиента подходящо място.

Конкретните цели и очаквания за резултатите от тренинга се договорят предварително с всеки отделен клиент, така че да отговарят максимално на неговите актуални потребности.

Запитване