Тренинги

Начало → Работа с фирми → Услуги → Тренинг за презентационни умения

5. Тренинг за презентационни умения

Работи се върху:

 • Изграждане на нагласи за “успешната презентазия” като
  – общуване, “танц” с аудиторията, а не монолог
  – лично значимо събитие, а не предаване на информация
  – мотиватор за действие на аудиторията
  – шанс за бързо постигане на поставените цели
  – проверка за увереното поведение на презентатора
 • Умения за справяне със “сценичната треска”
 • Умения за използване на “логически конструкти” при предаване на ключови понятия в съдържанието.
 • Умения за “четене” на аудиторията.
 • Вербални и невербални умения за задържане на аудиторията.
 • Умения за справяне с трудни ситуации и неудобни въпроси.

Запитване