Тренинги

Начало → Работа с фирми → Услуги → Тренинг общуване с продукта

4. Тренинг общуване с продукта

Тренингът е подчинен на целта да се формира нагласа за общуване с продуктите като с живо същество – както с физическите им параметри, така и с характера и стила, който носят.

Насърчава се самоанализът на участниците, насочен към откриване на сходства с актуални за фирмата продукти.

Себеидентификацията и влюбеността в продуктите се превръща в мощна мотивираща сила при тяхното последващо предлагане на клиентите.

Използват се медитативни техники, визуализация, свободни асоциации, автопроекции, ролеви игри и др.

Запитване