Тренинги

Начало → Работа с фирми → Услуги → Тренинг оценка на способността за работа в екип

9. Тренинг за оценка на способността за работа в екип

Дизайнът е построен върху “двете писти” за успех на екипа – решаването на екипната задача и взаимоотношенията в екипа.

На базата на изводите за начина, по който участниците се включват в различни дейности и ролеви игри и с помощта на тестови методики, се оценяват способностите на участниците за работа в екип. Оценката се представя под формата на обратна връзка.

Инструментариумът включва голямо разнообразие от дейности, ролеви игри и тестови методики.

Група до 15 човека.

Предлагаме три варианта на обратна връзка:

Първи вариант — обратна връзка за работодателя или заявителя

Обратната връзка включва портфолио за всеки участник, представляващо:

  • Характерната за него екипна роля;
  • Проявените приоритетни модели на екипно поведение в следните три основни за успешното функциониране на всеки екип направления:
    – Поведения, ориентирани към изпълнение на екипната задача;
    – Поведение, насочено към отношенията в екипа;
    – Поведение, фокусирано в собствената личност, възпрепятстващо екипната работа.

Втори вариант — обратна връзка за участниците

След уточняване съвместно с работодателя на приоритетните насоки за развитие на екипа, оценките под формата на обратна връзка се подават само на участниците в тренинга.

Предимства:

Участниците не се притесняват, че резултатите от работата им в тренинга ще бъдат представени и анализирани от работодателя. В резултат на това са максимално отворени да покажат своите силни и слаби страни в екипните взаимодействия, разчитайки на съпричастната помощ от страна на психолозите за да повишат своята лична ефективност като участници в екипа.

По този начин се постига максимално усвояване на обратната връзка и оттам ползата и за бъдещото и прилагане на практика нараства.

Обратната връзка е индивидуална за всеки участник и включва:

  • Кои силни страни на собствената личност и поведение, ако участникът развива, ще бъде още по-силен в изпълнението на екипните задачи и взаимоотношенията в екипа;
  • Кои слаби страни в посочените направления, ако участникът коригира, ще бъде още по-полезен, както за себе си, така и за своя екип.

Трети вариант — 360° обратна връзка

Участниците се поставят в условия на взаимна оценка за приноса на всеки по отношение на двете писти за изграждане на един екип – екипната задача и взаимоотношенията в екипа.

След приключване на подходящи за целта игри и дейности участниците взаимно се оценяват по определена скала. Резултатите се събират и така всеки един получава обратна връзка за това как е видян неговият потенциал за работа в екип от останалите участници в екипа. Екипният потенциал на всеки участник се отразява в неговата “кредитна карта”. От своя страна работодателят получава “чек” със сумата от общия екипен потенциал.

Считаме, че включването на “кредитни карти” и “чек” за екипен потенциал служи за обратна връзка на ръководството по отношение на начина, по който екипът възприема поведението на всеки от своите членове, дава му представа за общия екипен потенциал и работи за връзката между персонала и ръководството.

Запитване