Тренинги

Начало → Работа с фирми → Услуги → Тренинги за развитие на силните страни на персонала

13. Тренинги за развитие на силните страни на персонала

Въвеждащи тренинги

Работи се върху това, участниците:

 • Да осъзнаят силните си страни
 • Да открият личното в общото съдържание на съответните силни страни
 • Да се научат да разпознават проявленията на своите силни страни в различните осъществявани от тях дейности, включени в професионалната им роля
 • Да разбират и ценят силните страни на другите
 • Да разглеждат слабите си страни като липса на талант и възможност да се компенсират от таланта на друг член от екипа
 • Да разберат дълбокия смисъл на мениджмънта фокусиран върху силните страни като катализатор на освобождаването и развитието на потенциала им

Поддържащи тренинги

Работи се върху това, участниците:

 • Да представят и анализират през призмата на силните страни свои върхови постижения и неуспехи
 • Да взаимодействат , съобразявайки се със силните страни на другите
 • Съвместно да решават работни казуси въз основа на силните страни

Тренинги за сработване на екипи

Работи се върху това, участниците:

 • Да опознаят силните страни на другите членове на екипа
 • Да анализират дейността въз основа на силните страни и да очертаят най-добрата роля за всеки
 • Да формират нагласа да приемат и ценят различните от тях таланти и роли
 • Да могат да поискат помощ от другите, когато е необходимо
 • Да изчистят натрупано напрежение или вътрешен конфликт
 • Да определят общи правила на екипа

Тренинги за развитие на емоционалната интелигентност на мениджърите за работа със силните страни на служителите

 • Осъзнаят собствените силни и слаби страни, да разбират собствените емоции и да разпознават тяхното влияние върху работата на служителите
 • Да усвоят умението да усещат емоциите на другите хора, да разбират тяхната гледна точка и да умеят да разпознават и приемат индивидуалния стил на работа на служителя без оценяване и коригиране
 • Овладеят вербални и невербални техники за комуникация и социално-психологически механизми за оказване на влияние

Емпатия МВ има готовността да консултира фирми и организации по различни въпроси на мотивационния мениджмънт, фокусиран върху силните страни на персонала, в това число и провеждането и провеждането на дизайн на тренинги.

Запитване