Тренинги

Начало → Работа с фирми → Услуги → Тренинг за управление на стреса

10. Тренинг за управление на стреса

Съдържание:

 • Същност, фактори, статистика, видове стрес.
 • Механизъм на възникване на стреса, моделът АБВ.
 • Изследване на индивидуалната предразположеност към стрес на основата на въздействие на:
  – социално-психологически фактори
  – личностни предпоставки
  – фактори на работната среда
 • Мисловни модели, водещи до състояние на стрес, тяхното избягване и преодоляване:
  – “всичко или нищо”
  – избирателно мислене
  – генерализация
  – четене на мисли
  – мисленето “Аз трябва”
  – самообвинително и обвиняващо мислене
 • Най-често срещани форми на стрес, тяхното избягване и преодоляване:
  – стрес при неуспех
  – стрес при критика
  – стрес при безпокойство и тревожност
  – стрес при липсата на време
  – стрес от промяна
 • Методи за сваляне на психо-физиологичното напрежение:
  – прогресивна релаксация по метода на Джейкъбсън
  – автогенен тренинг по метода на Шулце
  – визуализация
 • Формирането на уверено поведение чрез усвояване на базисни човешки права като фактор за противодействие на стреса.

Запитване