Тренинги

Начало → Работа с фирми → Услуги → Тренинг за усвояване на техники за влияние

6. Тренинг за усвояване на социално-психологически техники за влияние

Тренингът е построен върху използването на социално-психологическите принципи: на реципрочността, обвързването и последователността, социалното одобрение, харесването, дефицита, властта и авторитета, които предизвикват автоматизирано, стереотипно поведение в хората.

По време на упражненията и груповите задачи участниците осмислят къде и в кои моменти могат да прилагат социално-психологическите принципи на влияние, за да повишат ефективността на собствената си дейност.

В зависимост от нуждите и желанията на клиента, всеки от изброените социално-психологически принципи може да бъде разработен в отделен тренинг.

Запитване