Тренинги

Начало → Работа с фирми → Услуги → Тренинг умения за справяне с възражения

3. Тренинг за развитие на умения за справяне с възражения и работа с трудни клиенти

Участниците:

  • Формират нагласа за приемане на възраженията като шанс за продажба
  • Тренират водене на емпатиен разговор с клиента като основен инструмент за справяне с възраженията
  • Развиват умения да приемат емоциите и чувствата на клиента
  • Развиват умения “стъпка по стъпка” да достигат до реалните потребности на клиента
  • Развиват умения за невербален и вербален емпатиен отклик по време на разговора с клиента
  • Усвояват техники за вербално и невербално сходство с клиента
  • Умения да изграждат логическа структура на аргументацията
  • Усвояват „трите стъпки“ за работа с трудни клиенти

Ролевите игри се заснемат с видеокамера и филмовият материал се използва за подаване на обратна връзка.

Времетраене между 18 и 20 академични часа в рамките на 2 последователни дни.

Малка група от 8 до 12 човека

Място на провеждане – офиса на Емпатия МВ или друго предпочитано от клиента подходящо място.

Конкретните цели и очаквания за резултатите от тренинга се договорят предварително с всеки отделен клиент, така че да отговарят максимално на неговите актуални потребности.

Запитване