Училища

Начало → Работа с фирми → Препъни камъните в дейността на наши клиенти → Училища

В съзнанието на хората училището като институция и ролята на учителя са натоварени с големи очаквания и изисквания. Училището въплъщава в себе си надеждата за бъдещето – на една нация, на една култура, на човечеството изобщо.

Най-скъпото, децата ни, са там. А те все още са малки и крехки – пластелинени топки в ръцете на родители, учители, медии, интернет пространство и т.н.

Голямата отговорност, която обществото натоварва ролята на учителя, поражда напрежение и вътрешен конфликт. На подсъзнателно ниво се включват защити за отхвърляне на непосилната задача. Но реално отговорността остава…. Това иманентно присъщо за ролята на учителя вътрешно напрежение го съпровожда през целия му професионален път. По време на кризисни ситуации – невъзможност да овладее класа, да се справи с поведението на някой от учениците или с ниската успеваемост – това напрежение ескалира и обикновено рефлектира в две посоки: апатия и незаинтересованост, проявяващи се под формата на изнасяне на вина „Аз не съм виновен – родителите са тези, които не са си свършили работата…“, или тотален вътрешен локус на контрола „Аз съм длъжен, аз трябва да мога винаги да се справя с положението…“ което може да доведе до фрустрация и опасни нива на стрес.

От друга страна междуличностните отношения в учителския екип могат да бъдат също повод за напрежение, което индиректно рефлектира върху взаимоотношението на учителя с учениците.

Референтната роля, която имат учителите спрямо учениците, от една страна ги отвежда в поведението „трябва“, тоест те нямат правото да бъдат ядосани, гневни и да не се държат по правилата, което води до изграждане на алтер его, което отново е бреме за учителя. От друга страна реалността действително е такава, че моделът на поведение на учителя и учителския екип като цяло рефлектира върху изграждане на поведението на ученика и формиране на ученическия колектив. Всичко това, както и много други аспекти от дейността на учителя, налага периодична индивидуална и групова психологическа работа под формата на персонални консултации и групово-динамичен психотренинг за екипа. Тъй като училищният психолог е част от педагогическия състав, смятаме че поверяването на психологическата работа с учителите е професионално по-целесъобразно да се извършва от психолози от външна организация.