За нас

Начало → За нас

Eмпатия МВ

Емпатия МВ е психологически център за индивидуално, групово и институционално развитие. Представлява се от нас – Мариола Кьосева и Владимир Дедек – психолози с дългогодишен опит в психологическото консултиране и тренинговото обучение на фирми, институции и частни лица.

Екип

Нашият екип е професионално сработен във времето – 20 години практика в областта на психологическата работа, през които професионализмът, коректността, конфиденциалността и съпричастността към нашите клиенти са за нас работни и морални принципи.

Повече от 6 000 консултации и 240 тренинга с 3 360 участника в тях – взаимодействия, изпълнени с отговорност, съпричастност и себеотдаване.

Специфично за нас е, че винаги работим в екип, и по време на консултации и в тренинги. По този начин проблемите се виждат от две страни и анализът протича в процес на диалог, взаимно допълване и надграждане.

Мисия

Нашата мисия е да помагаме на индивиди, групи и институции да развиват и реализират потенциала си, да работят и живеят заедно в хармония със себе си и другите, като формират нагласи и развиват умения да използват емпатия в личните и бизнес взаимодействия.

Философия

Вярваме, че…

 • във всеки човек е заложена потребността от самоактуализация – развитие и реализация на собствения потенциал;
 • същността на човека е социална и той има дълбока потребност от свързаност с другия и другите;
 • емпатията в човешките взаимодействия е необходимо условие за развитие и реализация на човешкия потенциал, за разбиране и приемане на другия — мост над личностните и групови различия, за да могат хората да работят и живеят заедно в хармония със себе си и другите;
 • съпреживяването на света около нас приобщава човека към цялото и хармонизира взаимодействията ни с живата и нежива природа.

Квалификационнен опит

Мариола Кьосева

Базисно обазование психология в софийски университет Св. Климент Охридски.

Квалификационни програми:

 • Фамилно консултиране
 • Динамично интервю
 • Кризисни интервенции
 • Психотерапия на възможностите
 • Въведение в психодрама
 • Емпатийна лаборатория
 • Референт на групово-динамичен психотренинг
 • Управление на промените
 • Медиация за решаване на извънсъдебни спорове

Владимир Дедек

Базисно обазование психология в софийски университет Св. Климент Охридски.

Квалификационни програми:

 • Клиничен опит за терапевти
 • Кризисни интервенции
 • Фамилно консултиране
 • Емпатийна лaборатория
 • Психология на обучението на възрастни
 • Управление на промените
 • Медиация за решаване на извънсъдебни спорове
 • Квалификация и  трудови ресурси

Метод

Способността да виждаш света и човека, с когото взаимодействаш, през неговите очи, да бъдеш в непрекъснат контакт с неговите потребности и мотиви, мисли, чувства и емоции, с неговия вътрешен свят и да му предадеш усещането, че е разбран и приет.

Емпатията не означава, че непременно си съгласен с другия. Напротив. В този процес на пътуване към и със другия, основно изискване е да запазиш себе си, собствената си идентичност, и в същото време да можеш да приемеш индивидуалността на другия безусловно. Това създава атмосфера на доверие и откритост – необходимо условие, за да могат клиентите ни да извадят своя потенциал и да го насочат в необходимата и желана от тях посока.

Отразихме това наше виждане в стих…

…и аз да съм аз
и ти да си ти
и ти да си аз
и аз да съм ти…

 

 

 

Освен професионален метод в консултациите и тренингите, емпатията като комуникативно умение, като нагласа за взаимодействие и начин на живот е основна цел в нашата работа с клиентите, за да могат те да работят и живеят в хармония със себе си и другите.

Дългогодишният ни опит доказва, че методът и философията ни дават добри резултати.